การพัฒนาซอฟต์แวร์ เขียนโปรแกรม จัดทำข้อมูล และวิจัย

เจลล้างมือความแตกต่างกันตามประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

 

มือไม่ว่าจะสวมถุงมือหรือไม่ได้สวมถุงมือเป็นวิธีหลักอย่างหนึ่งในการแพร่กระจายเชื้อหรือถ่ายโอนการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมการปนเปื้อนที่ดีเจลล้างมือสำหรับบุคลากรที่ทำงานในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเจลล้างมือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลอดเชื้อและภายในห้องปลอดเชื้อ แม้ว่าจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อมือหลายประเภทให้เลือกเจลล้างมือ แต่ก็มีความแตกต่างกันตามประสิทธิภาพ

และหลายอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานยุโรปในการฆ่าเชื้อด้วยเจลล้างมือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลและห้องปลอดเชื้อมีจุลินทรีย์หลายชนิดอยู่ในมือและสามารถเคลื่อนย้ายจุลินทรีย์ดังกล่าวจากคนสู่คนหรือจากคนไปยังอุปกรณ์หรือพื้นผิวที่สำคัญได้ เจลล้างมือจุลินทรีย์ดังกล่าวมีอยู่บนผิวหนังที่ไม่เพิ่มจำนวน พืชชั่วคราวซึ่งอาจรวมถึงจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมหลายชนิดหรือกำลังเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่ปล่อยออกมาจากผิวหนัง

การออกแบบที่ไม่เหมาะสมจะรับและถ่ายเทสิ่งปนเปื้อนดังนั้นการฆ่าเชื้อ

พืชที่อยู่อาศัยรวมทั้งสกุลจากทั้งสองกลุ่มพืชที่อยู่อาศัยจะกำจัดได้ยากกว่า สำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญการป้องกันบางอย่างสามารถทำได้โดยการสวมถุงมือ เจลล้างมืออย่างไรก็ตามถุงมือไม่เหมาะสำหรับกิจกรรมและถุงมือทั้งหมดหากไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอหรือมีการออกแบบที่ไม่เหมาะสมจะรับและถ่ายเทสิ่งปนเปื้อนดังนั้นการฆ่าเชื้อด้วยเจลล้างมือไม่ว่าจะสวมใส่หรือไม่สวมถุงมือ เจลล้างมือจึงเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการปนเปื้อนทั้งในโรงพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วยหรือก่อนที่จะดำเนินการทางคลินิกหรือการผ่าตัด

และสำหรับการเตรียมการปลอดเชื้อเช่นการจ่ายยา ยิ่งไปกว่านั้นไม่เพียง เจลล้างมือแต่จำเป็นต้องใช้เจลทำความสะอาดมือก่อนที่จะใช้งานดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เจลทำความสะอาดจะมีประสิทธิภาพเจลล้างมือในการกำจัดแบคทีเรียจำนวนมาก จากการศึกษาพบว่าหากมีจุลินทรีย์จำนวนน้อยยังคงมีอยู่หลังจากการใช้เจลล้างมือทำความสะอาดแล้วประชากรย่อยสามารถพัฒนาได้ซึ่งทนทานต่อการใช้งานในอนาคตมีน้ำยาฆ่าเชื้อมือที่วางจำหน่ายทั่วไป

เมมเบรนข้อดีของการใช้แอลกอฮอล์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมือ

โดยประเภทที่นิยมใช้มากที่สุดคือของเหลวหรือเจลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกับสารฆ่าเชื้อประเภทอื่น ๆ น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมือจะมีผลกับจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน เจลล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ที่พบมากที่สุดโหมดการทำงานจะนำไปสู่การตายของเซลล์แบคทีเรียผ่านการรั่วของไซโทพลาสซึมการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนและการสลายเซลล์ในที่สุด แอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า

เจลล้างมือเมมเบรนข้อดีของการใช้แอลกอฮอล์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมือ ได้แก่ ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำกลิ่นน้อยและการระเหยที่รวดเร็วเจลล้างมือ กิจกรรมตกค้างที่ จำกัด ส่งผลให้เวลาสัมผัสสั้นลง นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีฤทธิ์ในการทำความสะอาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการเลือกเจลล้างมือแอลกอฮอล์องค์กรเภสัชกรรมหรือโรงพยาบาลจะต้องพิจารณาว่าจะใช้กับผิวหนังมนุษย์หรือมือที่สวมถุงมือหรือทั้งสองอย่างและหากจำเป็นต้องใช้สปอร์ สอบถามที่ https://www.pharmabeautycare.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD